JUNI 2016


JUNI 2016 

 

Prehistorisch grafveld
Sinds april wordt bij Hofstade (Aalst) een grafveld opgegraven door een team Nederlandse en Vlaamse archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er werd rekening gehouden met de vondst van 200 crematiegraven, maar er zijn tegen de 426 aan het licht gekomen. Veruit de meeste graven dateren in de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 – 500 voor Chr.). Nergens in België zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht. De graven bestaan doorgaans uit een urne met daarin verbrand menselijk bot. Regelmatig zijn kleine potjes toegevoegd, een enkele maal ook voorwerpen van brons zoals haarnaalden. Enkele graven bevatten zelfs drie of vier potten. Een unieke vondst is een bronzen zwaard, dat in stukken in een van de urnes was gelegd. Destijds werden zwaarden zelden als grafgift gebruikt. De aanwezigheid van aanzienlijke personen in Hofstade komt verder naar voren uit enkele grote kringgreppels – aan de voet van de inmiddels verdwenen grafheuvel – met diameters tot 18 en 24 m.
Lees verder:  https://www.archeonet.be

Middeleeuwse boerderijen
Op de locatie waar binnenkort de bouw van het Zuiderpark in Tilburg start, zijn de afgelopen weken archeologische resten uit de Middeleeuwen gevonden. Uit een proefsleuvenonderzoek in december 2014 bleek al dat er sporen verwacht konden worden. In totaal zijn er (paal)sporen van zo’n acht boerderijen en zeven waterputten gevonden. De archeologische vondsten bestaan uit sporen van boerenerven met houten boerderijen, schuren, sloten en waterputten uit de periode van circa 800 tot 1200 na Christus. 
Lees verder:  https://tilburg.com

Romeinse pilaar met inscriptie 
Tijdens opgravingen dicht bij het Sostra Fort in centraal Bulgarije is een grote pilaar gevonden met inscripties ter ere van de Romeinse Keizer Philippus de Arabier (244-249) en zijn zoon Philippus II. De pilaar is 2,2 meter hoog.
Lees verder:  https://archaeologyinbulgaria.com

2000 jaar oude boter
archeologie boz boterEen man heeft tijdens het turfsteken, vlakbij het Ierse plaatsje Drakerath, een brok wasachtig materiaal gevonden wat sterk naar kaas rook. Het bleek na onderzoek een klomp van ongeveer tien kilo boter te zijn. De klomp is ongeveer 2000 jaar oud en naar zeggen nog steeds eetbaar. Volgens deskundigen stopten mensen hun boter vroeger in de grond om het te behouden zodat het later terug opgegraven kon worden. Boter was namelijk erg kostbaar in die tijd, het werd gezien als een luxe en dus moest het goed beschermd worden. 
Lees verder:  https://www.seeker.com en https://www.washingtonpost.com

Middeleeuwse watermolen
Bij opgravingen in het kader van vernieuwingswerken aan het stuwsluiscomplex van Geraardsbergen (België) hebben archeologen de resten van een middeleeuwse watermolen blootgelegd. De archeologen verwachten ook nog op resten te stoten van de ‘Pijntoren’, een onderdeel van de stadsverdediging uit de 13e eeuw. Drie molens stonden er, en ze waren alle drie eigendom van de Graaf van Vlaanderen. Ze werden voor het eerst vermeld in 1194, toen de heer Graaf ze wegschonk aan een trouwe ridder. Eén stond op het eiland tussen de huidige stuwen, de middelste op de rechteroever en de derde op het pleintje in de bocht van de Molenstraat. De molen op het eiland tussen de huidige stuwen zal worden verwijderd voor de installatie van de nieuwe stuw en werd daarom voorafgaand door een team archeologen opgespoord en onderzocht.
Lees verder: https://www.archeonet.be

Muntenvondst Varusslag
Duitse archeologen hebben bij opgravingen in Kalkriese in de buurt van Bramsche acht gouden munten gevonden uit de tijd van keizer Augustus (63 voor Christus – 14 na Christus). De experts zien daarin de bevestiging dat de legendarische Varusslag in het gehucht in Nedersaksen heeft plaatsgehad. Germaanse opstandelingen brachten volgens de geschiedschrijving in het jaar 9 na Christus de Romeinse legioenen van veldheer Varus in het Teutoburgerwoud een bloedige nederlaag toe.
Lees verder:  https://www.nu.nl

Tienduizend jaar oude nederzetting
Bij bodemonderzoek in het Almeerse Oosterwold zijn al meerdere archeologische vondsten gedaan. Dat blijkt uit navraag bij de gemeente Almere. Het gaat om nederzettingen van bijna tienduizend jaar oud. De nederzettingen uit het meso- en neolithicum (8880-4200 v. Chr) worden in de bodem beschermd. Initiatiefnemers in Oosterwold verrichten zelf archeologisch onderzoek voordat zij een omgevingsvergunning aanvragen voor hun woonproject. Omdat de Monumentenwet de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het archeologische erfgoed bij de bouwer legt, moeten de initiatiefnemers de vindplaats zelf behouden.
Lees verder:  https://www.omroepflevoland.nl

Verzamelgraf
Vele tientallen schedels en honderden beenderen omvat de verrassende vondst in de Stevenskerk in Nijmegen. Het gaat waarschijnlijk om resten van Nijmegenaren uit de 14de tot begin 19de eeuw. Ze zijn ooit verzameld in een graf waarvan het bestaan niet meer bekend was. De vondst is een complete verrassing. De resten werden onder de vloer aangetroffen in een afgesloten ruimte naast een ondergrondse grafkelder van de familie Goris uit 1651.
Lees verder:  https://www.gelderlander.nl

Goudschat Vikingen
archeologie boz goudschat vikingenAmateurarcheologen hebben in Denemarken de tot nu toe grootste schat aan gouden voorwerpen uit de tijd van de Vikingen ontdekt. In een veld bij de plaats Vejen in Jutland ging de metaaldetector van een echtpaar en een vriend af. Toen ze gingen graven, ontdekten zij zeven armbanden van rond het jaar 900. Het gaat om zes gouden armbanden en een zilveren, bij elkaar goed voor ongeveer een kilo aan edelmetaal. Volgens deskundigen werden de sieraden destijds gedragen door de absolute elite binnen de Vikingen. Het Deense Nationale Museum houdt de vindplaats angstvallig geheim om het gebied in alle rust verder te kunnen bekijken.
Lees verder:  https://www.nu.nl

6000 jaar oude menselijke resten
Franse archeologen hebben in Elzas, provincie in het noordoosten van Frankrijk, menselijke resten van 6000 jaar oud gevonden. De resten zijn afkomstig van een neolithische groep. Volgens de archeologen zijn de mensen slachtoffer geweest van een slachting. Vlakbij Straatsburg, in een van de 300 eeuwenoude silo’s hebben Franse archeologen de botten van 10 mensen aangetroffen. Volgens het team van het Franse Nationale Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek werden de silo’s gebruikt om voedsel en graan in op te slaan. Eén van de silo’s werd gebruikt om slachtoffers van een slachting te dumpen. Uit de menselijke resten blijkt dat zij een gewelddadige dood gestorven zijn. De botten hebben verschillende verwondingen aan benen, handen en schedels. 
Lees verder:  https://www.theguardian.com

Zeldzaam beeld
In het noorden van Kashmir hebben archeologen een zeldzaam beeld ontdekt uit de periode 600 – 800. Eerste onderzoek wijst uit dat het beeld stamt uit het Karkota tijdperk. Het is voor het eerst dat een dergelijk beeld in India is gevonden. Het centrale paneel van het beeld laat een staand figuur zien die een pijl en boog vasthoudt.
Lees verder:  https://www.dnaindia.com

Oudste handschriften van Groot-Brittannië
archeologie boz oudste handschrift londenArcheologen zijn bij een opgraving in Londen gestuit op de oudste handschriften van Groot-Brittannië. Het gaat om 405 houten plankjes die in de eerste eeuw na Christus zijn uitgehold en gevuld met was. In de was zijn Latijnse teksten geschreven, de oudste dateert mogelijk uit het jaar 43. De beschreven plankjes zijn gevonden bij graafwerkzaamheden bij het nieuwe hoofdkwartier van persbureau Bloomberg in Queen Victoria Street. De documenten beschrijven onder meer financiële geschillen van Londenaars uit de eerste eeuw na Christus. Het oudste handschrift werd gevonden in een aardlaag die tussen het jaar 43 en 53 aan de oppervlakte lag. De vertaling van de wat cryptische tekst luidt: ‘omdat ze op de markt opschepten dat jij hen geld hebt geleend (…) Daarom vraag ik je in je eigen belang om je niet slecht te kleden. Dat zal niet in je voordeel zijn.’
Lees verder:  https://www.nu.nl en https://www.independent.co.uk